Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK)

Maden Ruhsat Bedelleri 2017 Yılı

2017-yili-isletme-donemi-ruhsat-bedelleri
Ruhsat Bedelleri Ruhsat Bedelleri ile ilgili yasaya göre Yürürlükteki  ruhsatlar  için  her  yıl  ocak  ayının  sonuna  kadar  ruhsat  bedelinin  tamamının  yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı  çalışmalarını  gerçekleştirmek  üzere  ruhsatı  veren  idarenin  muhasebe  birimi  hesabına  aktarılmak  üzere  Bakanlığın belirlediği  bankada  açılacak  [...]

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği “YTK Yöne...

ytk
Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği, diğer bir deyişle “YTK Yönetmeliği” Resmi Gazetede yayınlandı. Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği özetle; –  Madencilik alanında ruhsatlı sahası(arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların; 01.01.2017 tarihinden sonra ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeleri, YTK lar tarafından verilecektir. – YTK lar kapalı işletmelerde 6 ayda bir, Kapalı kömür ocaklarında 3 ayda bir bakanlığa denetim raporları [...]

Mali yeterlilik miktarları

mali yetrlik
Mali yeterlilik miktarları İşletme ruhsat taleplerinde mali yeterlilik; MADDE 23 – (1) Genel Müdürlüğe verilen maden işletme projesi ekinde mali yeterlilik ile ilgili ruhsat sahibi gerçek ve tüzel kişiler, Banka Referans Mektubunu (kullanılmamış gayri nakdi kredi miktarı) ibraz etmek zorundadır. (2) Projelerde revizyon yapılması durumunda da mali yeterliliğin, projede belirtilen toplam yatırım tutarını, belirlenen kriterlere [...]

MİGEM’e İlk Müracaat nasıl yapılır

ilk müracaat
MİGEM’e İlk Müracaat nasıl yapılır İlk Müracaat ruhsat taban bedeli yatırılarak Maden İşleri Genel Müdürlüğüne (MİGEM)e yapılmaktadır. Öncelikle müracaat yapılan alanın 6 derecelik koordinatları ve pafta adı belirlenmelidir. Müracaat yapılacak alanın Yasada belirtilen alanı aşmadığına dikkat edilmelidir. Müracaat yapılacak alanın MİGEM den boş olup olmadığı kontrol edilmelidir. Müracaatın hak sağlayıp sağlamadığı MİGEM tarafından aynı gün [...]

6592 sayılı değişiklikle getirilen “İdari para cezaları”

para cezası
1- Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir. [...]

6592 sayılı Yeni Kanunun getirdikleri

6592 sayılı yeni kanunun getirdikleri
1-) Maden Müracaatı 6 ay yani 18.08.2015 tarihine kadar durdurulmuştu, 19.08.2015 tarihi itibarıyle müracaatlar başlatılmış, tek seferde 10 adet müracaat ile sınırlı tutulmuştur 2-) En az ruhsat bedeli kadar Devlet hakkı getirilmiştir. 3-) 2. Grup madenler 3 gruba ayrılmıştır. 4-) 2.grup (b) bendi Madenler ile (Mermer+Doğaltaş) 4. Grup madenler dışındaki madenlerin ihale yoluyla ruhsatlandırılması getirilmiştir. 5-) [...]

Duyurular

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği "YTK Yönetmeliği" 3 Haziran 2016 tarih ve 29731 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan YTK Yönetmeliği, 01.01.2017 tarihinde uygulanmaya başlamıştır.

------------------------------

2017 yılı işletme ruhsat bedeli
ve çevre ile uyum teminatı
Ocak ayı sonuna kadar
VAKIFLAR BANKASI MİGEM ŞUBESİ

TR920001500158007295188545 NOLU MİGEM MALİ YÜKÜMLÜLÜK HESABINA YATIRILACAKTIR.

Yeni Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği

6592 sayılı Yeni Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği yayınlandığında sitemizden duyurulacaktır.

Güncel Hava Raporu

Şehirler Arası Mesafe Hesapla